Aktuality

Školní rok 2008/2009

Hledáme

Učitele pro výuku odborných předmětů oboru elektro

Učitele odborného výcviku pro obor elektro

Více zde »Informace pro žáky a rodiče

Podrobnosti o školním roce 2008/2009 najdete zde »ubytování
Úvodní stránka arrow O nás    arrow Videostěna BARCO
Videostěna BARCO Tisk
Základní údaje:
Obrazové zařízení videostěna se skládá z 25 ks monitorů firmy Barco, řídícího a ovládacího systému.

Videostěna může být sestavena v těchto kombinacích:

Základní velikost stěny Délka v cm Výška v cm Váha v kg Příkon Watt Cena v Kč/den
5 x 5 300 235 1 500 3 300 13 200,-
4 x 4 240 188 1 000 2 000 11 760,-
3 x 3 180 141 500 1 100 10 200,-
2 x 2 120 94 200 500 10 200,-

+ doprava 12 Kč/km
V ceně není zahrnuta mzda techniků obsluhy - 150 Kč/hod. a osobu.

VIDEOST_NA_BARCO_sn_mek1.jpg Videostěna nebo její kombinace může zobrazit jediný vstupní videosignál v různých velikostech až od rozměru 5 x 5 (tj. až pětinásobné zvětšení). Možná jsou zobrazení výškově nebo stranově stlačená. Výřezy obrazu a další. Zobrazení je možno zmrazit. Mimo signálu přivedeného do videostěny lze na kterékoliv z obrazovek reprodukovat některou ze základních či barevně k nim doplňkových barev (černá, červená, zelená, modrá, azurová, purpurová, žlutá, bílá). Zobrazení na jednotlivých obrazovkách může být libovolně mozaikovité a může mít libovolně řízený časový průběh. Jednotlivé přechody je však nutno programovat a proto každá sestava musí být připravena podle předem zadaných režijních pokynů. Zadání každého jednotlivého složitějšího programu (přechodu) trvá v průměru několik minut a s tím je nutno počítat při přípravě každé náročnější „show“.

Zdrojem signálu pro napájení vidostěny může být kamera, záznamové zařízení nebo jakýkoliv zdroj nf. signálu v normě PAL a úrovni 1 V šš. Obrazové signály je možno zpracovat na režijním zařízení.

Na přání můžeme nainstalovat základní ozvučení prostoru 2 kusy reprosoustav o výkonu 2 x 100 W a videopřehrávač VHS a S.VHS.

Podmínky pro využívání videostěny

Zařízení je trvale umístěno a přepravováno ve speciálním skříňovém automobilu. Pro tento vůz je potřeba zajistit parkování (délka cca) v místě konání akce (po celou její dobu) s možností připojení na síť (380 nebo 220 V). Pro napájení videostěny je nutno zajistit třífázový přívod s příkonem 5 kW zakončený zásuvkou (16 A, 32 A, 63 A 4-5 kolík). Pro videostěnu velikosti 3 x 3 a méně přívod jednofázový. Pro stanovení času potřebného pro nastěhování zařízení (celkem asi) a jeho instalaci v místě frekvence musí objednavatel sdělit přístup k prostoru, podlaží, možnost použití výtahu. V případě obtížného přístupu zajistí, po dohodě s techniky videostěny pomocníky na stěhování.

Scéna nebo místo frekvence musí být uspořádána tak, aby pro videostěnu byla připravena dostatečně pevná základna o rozměrech: délka 360 cm, šířka 200 cm, max. výška 75 cm a nosnosti 2 t. platí pro rozměry sestavy 5 x 5 , při použití jiných kombinací se rozměr i nosnost úměrně snižuje. Tato základna musí být zcela rovná a vodorovná, aby videostěnu bylo možno sestavit.

Pro videostěnu je nutné pro její bezpečné sestavení ponechat manipulační prostor v celé její délce o šířce 2,5 m po dobu montáže a demontáže. Pokud má být zařízení provozováno na volném prostranství, musí být celé zařízení chráněno proti nepřízni počasí.

VIDEOST_NA_BARCO_sn_mek2.jpg Montáž a zapojení videostěny trvá od nastěhování na místo provozu (podium, apod.,) cca 3 hodiny. Stejný čas je nutný k demontáži. Pokud je provoz plánován na více dnů, je nutno zajistit bezpečnost zařízení mimo provozní frekvence (ostraha, uzamčení prostoru, apod.). Objednavatel zajistí volný přístup 2 techniků obsluhy k zařízení. Při vícedenních frekvencích zajistí a uhradí ubytování pro 2 techniky. Objednavatel určí přesné místo konání akce, případně příjezdovou trasu s ohledem na velikost vozu, určí čas příjezdu, časy frekvencí a čas, kdy je možno začít s montáží a demontáží. Sdělí své požadavky na velikost a kombinaci stěny (omezené délkou kabelů). Sdělí zdroj signálu a přípojné napájecí body (síť, video, případně audio). Určí a sdělí jméno pracovníka, se kterým je možno v místě frekvence jednat v případě nejasností.

Při nemožnosti dodržení podmínek pro využívání stěny musí objednavatel včas konzultovat možnost realizace akce s obsluhou videostěny, popřípadě provézt průzkum konání akce s obsluhou videostěny pro vyjasnění (tel.: 728 247 279, 603 175 186).

 

Stráky vyrobila a provozuje firma IT Profi s.r.o.   (Joomla powered. GNU/GPL licensed)